فراماسونری چیست؟ ×××××× درباره فراماسونها
 فراماسونری چیست ؟

 

فراماسونی(دجال آخرالزمان)

 

فراماسونری چیست؟

 

 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علیرضا در سه شنبه سوم خرداد 1390  |
 کابالا
ریشه ی کابالا


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علیرضا در جمعه بیست و یکم بهمن 1390  |
 آیین کابالا
آیین کابالا.
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علیرضا در جمعه بیست و یکم بهمن 1390  |
 علامت ها و نشانه های فراماسونی (بخش دوم)
 

            علامت ها و نشانه های فراماسونی (بخش دوم)

 

*گونیا و پرگار     *ستاره 5 گوش و حرفG        *دست شیطان        *چلیپای شکسته               *استخوان و جمجمه       *عدد 666       *عدد13         *عدد33

 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علیرضا در شنبه بیست و هشتم خرداد 1390  |
 عقاید فراماسونی
 

  عقاید فراماسونی

گروههای ماسونی عقاید مختلفی دارند ولی عقاید مشترک فراوانی نیزدارند.

تقریبا اثبات شده است که ماسونها و شیطان پرستان اساسا به وجود موجودی به نام شیطان یا ابلیس اعتقاد ندارند بلکه آنها شیطان را به عنوان نمادی جهت مخالفت با ادیان دیگر مخصوصا ادیان الهی، بزرگ می دارند.

 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علیرضا در پنجشنبه دوازدهم خرداد 1390  |
 علامت ها و نشانه های فراماسونی(بخش اول)
علامت ها و نشانه های فراماسونی    (بخش اول)


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه یازدهم خرداد 1390  |
 Freemasoعلت انتخاب اسم
علت انتخاب اسم Free mason 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه یازدهم خرداد 1390  |
 ردپای فراماسون ها در ایران
از معروفترين فراماسونهاي ايران در آغاز سلطنت رضاشاه، مي توان به مستوفي الممالک، محمدعلي فروغي، مخبرالسلطنه هدايت، وثوق الدوله، قوام السلطنه، سيدحسن تقي زاده، اردشير جي، حسين علاء، محمود جم و ابراهيم حکيمي (حکيم الملک) نام برد. رضاشاه با علم به عضويت فروغي و مستوفي الممالک مخبرالسلطنه هدايت و محمود جم در تشکيلات فراماسونري هر چهار تاي آنها را به مقام نخست وزيري منصوب کرد، ولي از تشکيل لژهاي فراماسونري در ايران جلوگيري نمود. محمدعلي فروغي اولين نخست وزير شاه، يک بار براي تشکيل يک لژ فراماسوني از رضاشاه کسب اجازه کرد، ولي رضاشاه که با تشکيل هر مجمعي، به خصوص مجامعي که با خارجي ها در ارتباط باشند، به شدت مخالف بود و به اين قبيل اجتماعات با نظر سؤ مي نگريست فروغي را از تعقيب اين فکر بر حذر داشت و از آن به بعد فروغي و ديگران هرگز جرأت عنوان کردن فکر تشکيل لژ فراماسونري را با رضاشاه به خود راه ندادند. با وجود اين فراماسونهاي ايراني در تمام دوران سلطنت رضاشاه جلساتي به صورت دوره و دوستانه با يکديگر داشتند و بعضي از آنها که عضو تشکيلات فراماسونري اروپا بودند در سفرهاي خارج از کشور در لژهاي فراماسوني شرکت مي کردند.
در نشريات رسمي فراماسونري انگليس به فعاليت لژ روشنايي در ايران در دوران سلطنت رضاشاه اشاره شده، ولي اين لژ که درسال 1919 ميلادي در شيراز تشکيل شده و درسال 1922 ( 1301 شمسي) در تهران تجديد حيات کرده بود تا پايان سلطنت رضاشاه فقط انگليسي ها را به عضويت مي پذيرفت و در واقع لژ فراماسوني ديپلماتها و مقامات و بازرگانان انگليسي مقيم ايران بود. در گزارش «هاري کار» استاد اعظم لژ بزرگ لندن درباره سابقه فراماسونري در ايران، بخشي به فعاليتهاي لژ روشنايي اختصاص يافته و از جمله آمده است که لژ روشنايي در ايران تا سال 1932 تابع لژ بزرگ متحد هندوستان و سيلان (وابسته به تشکيلات لژ بزرگ اسکاتلند) بود، ولي در اکتبر سال 1932 (آبان 1311 شمسي) اين لژ مستقيماً تابع لژ بزرگ اسکاتلند شد. جلسات لژ روشنايي در ايران در دوران سلطنت رضاشاه، در محل کليساي انجيلي تهران تشکيل مي شد. ترتيب جلسات ماهانه بود و در هر جلسه 25 تا سي نفر حضور مي يافتند.
در منابع انگليسي به عضويت ايرانيان در لژ روشنايي در دوران سلطنت رضاشاه اشاره اي نشده است، ولي اسمعيل رائين شرح مفصلي درباره عضويت يک ايراني به نام دکترارفع السلطنه (خان فرخ) در لژ روشنايي نوشته و در شرح حال او اشاره مي کند که دکتر ارفع السلطنه از افسران پليس جنوب بوده و به همين جهت از بدو تشکيل لژ روشنايي در شيراز به عضويت اين لژ پذيرفته شده است.
ارفع السلطنه در سال 1964 در سن 91 سالگي در لندن درگذشت. از معروفترين فراماسونهاي ايران در آغاز سلطنت رضاشاه، مي توان به مستوفي الممالک، محمدعلي فروغي، مخبرالسلطنه هدايت، وثوق الدوله، قوام السلطنه، سيدحسن تقي زاده، اردشير جي، حسين علاء، محمود جم و ابراهيم حکيمي (حکيم الملک) نام برد. رضاشاه با علم به عضويت فروغي و مستوفي الممالک مخبرالسلطنه هدايت و محمود جم در تشکيلات فراماسونري هر چهار تاي آنها را به مقام نخست وزيري منصوب کرد، ولي از تشکيل لژهاي فراماسونري در ايران جلوگيري نمود. محمدعلي فروغي اولين نخست وزير شاه، يک بار براي تشکيل يک لژ فراماسوني از رضاشاه کسب اجازه کرد، ولي رضاشاه که با تشکيل هر مجمعي، به خصوص مجامعي که با خارجي ها در ارتباط باشند، به شدت مخالف بود و به اين قبيل اجتماعات با نظر سؤ مي نگريست فروغي را از تعقيب اين فکر بر حذر داشت و از آن به بعد فروغي و ديگران هرگز جرأت عنوان کردن فکر تشکيل لژ فراماسونري را با رضاشاه به خود راه ندادند. با وجود اين فراماسونهاي ايراني در تمام دوران سلطنت رضاشاه جلساتي به صورت دوره و دوستانه با يکديگر داشتند و بعضي از آنها که عضو تشکيلات فراماسونري اروپا بودند در سفرهاي خارج از کشور در لژهاي فراماسوني شرکت مي کردند.
در نشريات رسمي فراماسونري انگليس به فعاليت لژ روشنايي در ايران در دوران سلطنت رضاشاه اشاره شده، ولي اين لژ که درسال 1919 ميلادي در شيراز تشکيل شده و درسال 1922 ( 1301 شمسي) در تهران تجديد حيات کرده بود تا پايان سلطنت رضاشاه فقط انگليسي ها را به عضويت مي پذيرفت و در واقع لژ فراماسوني ديپلماتها و مقامات و بازرگانان انگليسي مقيم ايران بود. در گزارش «هاري کار» استاد اعظم لژ بزرگ لندن درباره سابقه فراماسونري در ايران، بخشي به فعاليتهاي لژ روشنايي اختصاص يافته و از جمله آمده است که لژ روشنايي در ايران تا سال 1932 تابع لژ بزرگ متحد هندوستان و سيلان (وابسته به تشکيلات لژ بزرگ اسکاتلند) بود، ولي در اکتبر سال 1932 (آبان 1311 شمسي) اين لژ مستقيماً تابع لژ بزرگ اسکاتلند شد. جلسات لژ روشنايي در ايران در دوران سلطنت رضاشاه، در محل کليساي انجيلي تهران تشکيل مي شد. ترتيب جلسات ماهانه بود و در هر جلسه 25 تا سي نفر حضور مي يافتند.
در منابع انگليسي به عضويت ايرانيان در لژ روشنايي در دوران سلطنت رضاشاه اشاره اي نشده است، ولي اسمعيل رائين شرح مفصلي درباره عضويت يک ايراني به نام دکترارفع السلطنه (خان فرخ) در لژ روشنايي نوشته و در شرح حال او اشاره مي کند که دکتر ارفع السلطنه از افسران پليس جنوب بوده و به همين جهت از بدو تشکيل لژ روشنايي در شيراز به عضويت اين لژ پذيرفته شده است.
ارفع السلطنه در سال 1964 در سن 91 سالگي در لندن درگذشت.

|+| نوشته شده توسط علیرضا در شنبه هفتم خرداد 1390  |
 
سلام

   با یاری خداوند مهربان در نظر دارم تا با تحقیق و انتشار مطالبی در مورد پدیده شوم جهانی خیلی هارو  آگاه کنم 

 

                             ادامه مطلب به صورت دوره ای وارد وبلایگ خواهد شد

|+| نوشته شده توسط علیرضا در شنبه سی و یکم اردیبهشت 1390  |
 
 
بالا